top of page

obrador coral de rubí - avís legal 

POLITICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Propietari i Responsable del tractament:

     OBRADOR CORAL DE RUBÍ

     Nif V59492041

     Carrer Joaquim Blume, s/n - Edif. Escardívol

     08191 Rubí - Barcelona

     correu-e: obrador.coral@gmail.com 

L’accés al lloc web www.obradorcoral.com atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part del mateix de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest Avís Legal. L’usuari es compromet a fer ús dels serveis, productes i utilitats oferts a www.obradorcoral.com de conformitat amb la llei, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

 

El contingut del present Avís Legal pot patir modificacions, pel que la seva acceptació per part de l’usuari es farà tenint en compte el moment en que l’usuari accedeixi al lloc web i per tant a l’avís legal, condicions d’ús i instruccions vigents en el mateix moment.

 

L'associació Obrador Coral es reserva el dret de modificar o suprimir en qualsevol moment i sense avís previ, els continguts, serveis i informacions que apareixen en aquest lloc web. També s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l’existència de malware, errors en les línies de comunicació, defectes de hardware i software en els equips dels usuaris, així com l’accés a altres llocs web gestionats per tercer a través dels links continguts en aquesta web. També es reserva el dret de suspendre l’accés a aquest lloc web en qualsevol moment.

 

L’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui al complimentar les dades de contacte a www.obradorcoral.com. El tractament de les dades de caràcter personal subministrats per l’usuari es realitzarà per l'associació Obrador Coral, amb empara de la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web.

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

Totes les marques, noms comercials, signes distintius, serveis, continguts i informacions de qualsevol classe que apareixen en aquest lloc web són propietat de l'associació Obrador Coral.

Els continguts d’aquest lloc web no podran ésser reproduïts, distribuïts, comunicats públicament, transformats o modificats sense l’autorització expressa de la titular del lloc web. Aquests continguts es refereixen, sense que l’enumeració tingui caràcter limitatiu, als textos, fotografies, gràfics, imatges, software, links i demés continguts audiovisuals o sonors, així com al seu disseny gràfic i codi font.

 

L’usuari s’abstindrà d’obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents als que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició i mai posarà en risc, provocarà danys o inutilització d’aquest lloc web i/o continguts.

 

Les referències que es puguin fer de www.obradorcoral.com  en qualsevol producte, serveis, procés, enllaç, hipertext o qualsevol informació on s’utilitzi la marca, nom comercial... que siguin titularitat de tercers, no constitueix o implica el recolzament, patrocini o recomanació per part de l'associació Obrador Coral.

 

 

Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, es comunica a l’usuari que les dades facilitades a través d’aquest lloc web quedaran recollits en un fitxer responsabilitat de l'associació Obrador Coral amb NIF V59492041 amb la finalitat de donar resposta a les comunicacions que facin arribar els usuaris.

 

No és la nostra voluntat obtenir informació de caràcter personal directament de menors d’edat, però no podem determinar l’edat de les persones que accedeixen o utilitzen aquest lloc web. Si aquest fos el cas i el menor facilités la seva informació personal sense consentiment dels seus pares o tutors, aquests es poden posar en contacte per tal de donar de baixa la informació relativa al menor.

 

Les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb absoluta confidencialitat i en cap cas seran cedits a tercers sense el seu consentiment previ.

L’interessat pot exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades, simplement enviant un correu electrònic a obrador.coral@gmail.com i expressant la seva voluntat d’accedir, modificar o esborrar les seves dades, sempre incloent el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI i adreça de correu electrònic.

 

Legislació i jurisdicció

 

La legislació aplicable al present Avís Legal serà la legislació espanyola i la jurisdicció competent per conèixer demandes de qualsevol contra aquest lloc web, serà la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Data d'actualització: 07-08-2021

bottom of page